O nas

Kadrę pedagogiczną stanowią osoby młode, kreatywne, kochające dzieci oraz posiadające niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.
Ideą przewodnią pracy naszych terapeutów jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, współpraca z dzieckiem, motywacja oraz indywidualne podejście, które jest realizowane na drodze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

- mgr Aleksandra Kosz – dyrektor Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego "Akademia Małego Człowieka", psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny.
Jestem absolwentką studiów psychologicznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2005 r. rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych według metod Stosowanej Analizy Zachowania (terapii behawioralnej). Od początku mojej praktyki zawodowej do chwili obecnej zgłębiam problematykę dotyczącą zaburzeń autystycznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. W 2008 roku ukończyłam studia podyplomowe pod nazwą Stosowana Analiza Zachowania również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2010 roku prowadzę Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "Droga", a w roku 2014 w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci ze spektrum autyzmu otworzyłam przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem o profilu behawioralnym. W 2020 roku poszerzyłam swoje kwalifikacje o studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Od września 2020 roku w ramach współpracy z Fundacją SAWANCI prowadzę regularne spotkania superwizyjne dla terapeutów w klasie dla dzieci z autyzmem w SOSW w Ziemięcicach.

- mgr Magda Janik - Psycholog. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam również o przygotowanie pedagogiczne oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w szkołach na każdym etapie edukacji, w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w czasie wolontariatu, pracując z chłopcem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po odbyciu stażu zawodowego objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka”.

- mgr Patrycja Rosół - logopeda, filolog polski, muzyk, terapeuta behawioralny
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Filologicznym o kierunku filologia polska ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyłam także studia podyplomowe z logopedii oraz Diecezjalną Szkołę Organistowską II stopnia w Gliwicach, po której aktywnie spełniam się jako muzyk.
Swoje doświadczenie nauczycielskie i logopedyczne zdobyłam podczas licznych praktyk z dziećmi i młodzieżą na różnych stopniach edukacji, a także w trakcie medycznej praktyki logopedycznej w Śląskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Katowicach. Poznałam tam pracę z dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji: po degeneracji struktur układu nerwowego np. po udarze, po laryngektomii, czy jąkające się oraz prowadziłam indywidualne zajęcia z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami o spektrum autyzmu, z zespołem Downa, Aspergera, a także z niedosłuchem, zaparatowane.Obecnie, po ukończeniu stażu zawodowego w pracy terapeutycznej wg metod „Stosowanej Analizy Zachowania” prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym "Akademii Małego Człowieka" oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga" w Szałszy.
W wolnych chwilach interesuję się wpływem muzyki na nas i nasze otoczenie oraz poszerzam swoją wiedzę z zakresu muzykoterapii i neurologopedii.

- mgr Paulina Szczęsny- Psycholog, terapeuta. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, na oddziale psychiatrycznym, gdzie miałam możliwość pracować z dziećmi głównie z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami depresyjnymi oraz z zaburzeniami odżywiania. Uczestniczyłam także w terapiach zajęciowych dostosowanych do wieku oraz problematyki pacjentów. Kolejne doświadczenie pozyskałam w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na oddziale zamkniętym psychiatrii, gdzie pracowałam z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami osobowości. Prowadziłam tam także zajęcia psychoedukacyjne oraz zajęcia grupowe na oddziale dziennym. Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego, opierającego się na koncepcjach Stosowanej Analizy Zachowania prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka” oraz w punkcie Terapeutyczno – Szkoleniowym ,,Droga” w Szałszy, na stanowisku terapeuty.

- mgr Magdalena Wieczorek - psycholog, terapeuta behawioralny
Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam także o przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w szkołach na każdym etapie edukacyjnym, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz w Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich, gdzie miałam okazję prowadzić zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego oraz ukończeniu III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka” oraz Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym „Droga”.

- mgr Magdalena Grzyb - Psycholog. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. na oddziale psychiatrii dziecięcej w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Uczestniczyłam tam w terapiach grupowych, prowadziłam zajęcia warsztatowe i pracowałam na co dzień z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami odżywiania oraz z zaburzeniami zachowania i emocji. Obecnie, po odbyciu stażu zawodowego opierającego się na metodach Stosowanej Analizy Zachowania objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym „Akademia Małego Człowieka” w Szałszy.

- mgr Joanna Stopa - psycholog, specjalista psychodietetyki, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam o przygotowanie pedagogiczne, a także studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki. Obecnie uczęszczam do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, przygotowując się do egzaminu certyfikującego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże i praktyki w kilku Ośrodkach Zdrowia Psychicznego. Przez kilka lat pracowałam z osobami doświadczającymi kryzysu na skutek trudnych sytuacji życiowych, problemów rodzinnych czy wychowawczych, a także z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka. Obecnie pracuję w Centrum Psychodietetyki i Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Przemiana” w Katowicach, a po odbyciu stażu zawodowego objęłam również stanowisko psychologa w Przedszkolu Terapeutycznym „Akademia Małego Człowieka” oraz Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym "DROGA" w Szałszy. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.  

 Punkt Terapeutyczno - Szkoleniowy "DROGA" to

> Terapia indywidualna dla małych dzieci

> Grupy terapeutyczne dla dzieci

> Diagnoza funkcjonalna

> Testy psychologiczne

> Konsultacje terapeutyczne dla rodziców

Godziny otwarcia

  • Pon-Wt  | 08:00-18:00
  • Śr-Pt      | 08:00-18:00
  • Sobota   | Tel
  • Niedziela | Zamknięte

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu

  • Szałsza, 42-677
    ul. 1 Maja 4,
  • [0048] 693 20 50 40
  • biuro@autyzm-droga.pl
© 2017 Punkt Terapeutyczno - Szkoleniowy "Droga"