O nas

Kadrę pedagogiczną stanowią osoby młode, kreatywne, kochające dzieci oraz posiadające niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.
Ideą przewodnią pracy naszych terapeutów jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, współpraca z dzieckiem, motywacja oraz indywidualne podejście, które jest realizowane na drodze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

- mgr Aleksandra Kosz – dyrektor Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego "Akademia Małego Człowieka", psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny.
W 2004 roku ukończyłam studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii Klinicznej. Natomiast w roku 2008 ukończyłam studia podyplomowe: "Stosowana Analiza Zachowania" prowadzone w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, a następnie uzyskałam tytuł "terapeuty certyfikowanego".
W 2005 r. rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych według metod Stosowanej Analizy Zachowania (terapii behawioralnej). Od początku mojej praktyki zawodowej do chwili obecnej zgłębiam problematykę dotyczącą zaburzeń autystycznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. Od 2010 roku prowadzę Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "Droga", a w roku 2014 w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci ze spektrum autyzmu otworzyłam przedszkole terapeutyczne o profilu behawioralnym.

- mgr Katarzyna Słomiany - psycholog, terapeuta behawioralny
Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie w gliwickim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w gliwickim Centrum Zdrowia Psychicznego "Feniks", gdzie pracowałam m.in. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego bazującego na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w punkcie przedszkolnym "Akademia Małego Człowieka" w Szałszy oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga".

Moje zainteresowania oscylują wokół psychologii rozwojowej, neuropsychologii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Zalezy mi bardzo, aby dbać o swój dalszy rozwój naukowy, dlatego też aktywnie uczestniczę w szkoleniach oraz kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe.

- mgr Patrycja Rosół - logopeda, filolog polski, muzyk, terapeuta behawioralny
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Filologicznym o kierunku filologia polska ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyłam także studia podyplomowe z logopedii oraz Diecezjalną Szkołę Organistowską II stopnia w Gliwicach, po której aktywnie spełniam się jako muzyk.
Swoje doświadczenie nauczycielskie i logopedyczne zdobyłam podczas licznych praktyk z dziećmi i młodzieżą na różnych stopniach edukacji, a także w trakcie medycznej praktyki logopedycznej w Śląskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Katowicach. Poznałam tam pracę z dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji: po degeneracji struktur układu nerwowego np. po udarze, po laryngektomii, czy jąkające się oraz prowadziłam indywidualne zajęcia z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami o spektrum autyzmu, z zespołem Downa, Aspergera, a także z niedosłuchem, zaparatowane.Obecnie, po ukończeniu stażu zawodowego w pracy terapeutycznej wg metod „Stosowanej Analizy Zachowania” prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym "Akademii Małego Człowieka" oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga" w Szałszy.
W wolnych chwilach interesuję się wpływem muzyki na nas i nasze otoczenie oraz poszerzam swoją wiedzę z zakresu muzykoterapii i neurologopedii.

- mgr Sara Kuźnik - pedagog opiekuńczy,opiekuńczo-wychowawczy,resocjalizacyjny, terapeuta behawioralny, doktorantka III roku Nauk o Rodzinie.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, gdzie obecnie jestem doktorantką. Praca naukowa, którą obecnie przygotowuję dotyczy medycyny predyktywnej, genetyki klinicznej i bioetyki. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam na praktykach zawodowych i zajęciach terenowych. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Naukowo rozwijam się biorąc udział jako słuchacz i prelegent w licznych konferencjach oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych. Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym "Akademia Małego Człowieka" oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga", gdzie, po pomyślnie zakończonym stażu oraz ukończeniu III-stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

- mgr Magdalena Kornatka - psycholog, terapeuta behawioralny
Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam także o przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w szkołach na każdym etapie edukacyjnym, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz w Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich, gdzie miałam okazję prowadzić zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego oraz ukończeniu III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka” oraz Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym „Droga”.    

 Punkt Terapeutyczno - Szkoleniowy "DROGA" to

> Terapia indywidualna dla małych dzieci

> Grupy terapeutyczne dla dzieci

> Diagnoza funkcjonalna

> Testy psychologiczne

> Konsultacje terapeutyczne dla rodziców

Godziny otwarcia

  • Pon-Wt  | 08:00-18:00
  • Śr-Pt      | 08:00-18:00
  • Sobota   | Tel
  • Niedziela | Zamknięte

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu

  • Szałsza, 42-677
    ul. 1 Maja 4,
  • [0048] 693 20 50 40
  • biuro@autyzm-droga.pl
© 2017 Punkt Terapeutyczno - Szkoleniowy "Droga"