Oferta

Oferta

 Terapia małych dzieci z autyzmem w Punkcie „Droga”:

 • - terapia prowadzona jest metodą Stosowanej Analizy Zachowania

 • - ma charakter indywidualny co oznacza, że w jednym czasie jeden terapeuta pracuje z jednym dzieckiem,

 • - odbywa się w trybie intensywnym - 6 godzin terapii w tygodniu,

 • - podczas zajęć dziecko realizuje indywidualny program terapeutyczny, w którym znajdują się elementy edukacyjne (rozwijanie umiejętności deficytowych), rozwój umiejętności komunikacyjnych i mowy, nauka adekwatnych zachowań społecznych zarówno podczas relacji z osobami dorosłymi, jak i rówieśnikami,

 • - eliminowanie zachowań niepożądanych,

 • - terapia z dzieckiem jest superwizowana podczas regularnych spotkań z superwizorem co około 3 miesiące,

 • - programy edukacyjno – terapeutyczne są dokładnie opisane, a każde zadanie programu jest rejestrowane raz w tygodniu. Taki sposób zapisu pozwala na analizowanie zmian zachowania, czyli postępów robionych przez ucznia,

Grupy terapeutyczne dla dzieci

 • - adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnych z Zespołem Aspergera,

 • - grupy prowadzone są metodą Stosowanej Analizy Zachowania

 • - zajęcia terapeutyczne są ukierunkowane  na naukę współpracy w grupie rówieśniczej, praktyczne wykorzystanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w kontakcie z rówieśnikami, naukę zachowań deficytowych oraz redukowanie zachowań niepożądanych.

 • - zajęcia terapeutyczne odbywają się w grupie maksymalnie do 6 dzieci, w wieku 5-6 lat

 • - zajęcia prowadzone są w obecności dwóch terapeutów, 1 raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe

 • - cykl terapeutyczny trwa 1 rok kalendarzowy

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu obejmuje:

 • - 1 dzień wywiadu z rodzicem, 2-3 dni ćwiczeń z dzieckiem, spotkanie podsumowujące,

 • - szczegółowy opis z diagnozy w formie papierowej dla rodzica.

2. Dziecięca Skala Rozwojowa DSR obejmuje:

 • - 1 dzień wywiadu z rodzicem, 2-3 dni ćwiczeń z dzieckiem, spotkanie podsumowujące,

 • - szczegółowy opis z diagnozy w formie papierowej dla rodzica.

 • - DSR przeznaczona jest do badania małych dzieci od 2 miesięcy do 3lat.  Zastosowaniem testu jest: wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Profil psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera

 • - 1 dzień wywiadu z rodzicem, 2-3 dni ćwiczeń z dzieckiem, spotkanie podsumowujące,

 • - szczegółowy opis z diagnozy w formie papierowej dla rodzica.

 • - profil psychoedukacyjny PEP-R jest przeznaczony dla dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami w rozwoju i komunikacji,  wieku od 6 miesięcy do 7 lat.Można go również stosować u dzieci do 12 roku życia, jeżeli pewne funkcje są na poziomie niższym niż 7 lat.

 • - test służy ocenie rozwoju dzieci z jego zaburzeniami i zaplanowania zindywidualizowanego programu nauczania.

Staże praktyczne:

Do Punktu "Droga" zapraszamy osoby zainteresowane odbyciem stażu praktycznego przygotowującego do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu według metod Stosowanej Analizy Zachowania.

Staż obejmuje zajęcia obserwacyjne, podczas, których uczestnik ogląda pracę doświadczonego terapeuty oraz zajęcia praktyczne, podczas których samodzielnie pracuje z dzieckiem pod okiem terapeuty prowadzącego.

Staże praktyczne są odpłatne.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  

 

 

 Punkt Terapeutyczno - Szkoleniowy "DROGA" to

> Terapia indywidualna dla małych dzieci

> Grupy terapeutyczne dla dzieci

> Diagnoza funkcjonalna

> Testy psychologiczne

> Konsultacje terapeutyczne dla rodziców

Godziny otwarcia

 • Pon-Wt  | 08:00-18:00
 • Śr-Pt      | 08:00-18:00
 • Sobota   | Tel
 • Niedziela | Zamknięte

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu

 • Szałsza, 42-677
  ul. 1 Maja 4,
 • [0048] 693 20 50 40
 • biuro@autyzm-droga.pl
© 2017 Punkt Terapeutyczno - Szkoleniowy "Droga"